Trang chủ » Ngành công nghiệp giày dép Việt Nam gặp nhiều khó khăn do COVID-19