Trang chủ » Tỉnh Bắc Giang xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ vải thiều mùa COVID-19