Home Tin tức Tỉnh Bắc Giang xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ vải thiều mùa COVID-19