Trang chủ » Lãi suất giảm nhưng tiền gửi trong ngân hàng vẫn tăng mạnh