Home Tin tức Hàng loạt nhà thầu đã bị loại khỏi đợt đấu thầu lại gạo dự trữ