Trang chủ » THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIẢM ĐIỂM, KHỐI NGOẠI BÁN RÒNG LIÊN TỤC