Trang chủ » Facebook có lợi thế quá lớn trong thương mại điện tử, nhưng đã đủ để “ăn tất” hay chưa?